Thiết kế web TTDV VL & hỗ trợ DN HEPZA JESC

Viết bởi 
Đánh giá
(6 )

Thông tin dự án

  • Mã số: MDS004
  • Khách hàng: TTDV việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp JESC
  • Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao,Quận 1
  • Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
  • Năm dự án: 2011
  • Website: www.hepzaesc.org.vn

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí minh được thành lập theo Quyết định 7019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin các khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Trung tâm Giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

Trung tâm nhằm mục đích: Giới thiệu việc làm, Đào tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp

Với những chức năng chính như sau:

  • Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp thông tin về những vướng mắc, nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp và tham mưu cho Ban Quản lý các giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp KCX-KCN.

 image028

Xem 1832 lần
GбЌi ngay